ACT utdanninger   (se også ACT treninger og workshops)

ACT 1-årig grunnutdanning

ACT 1-årig videreutdanning

ACT rehabilitering - gruppemanual

FACT
(Fokusert ACT )

- Til bruk i settinger preget av korte terapeutiske/endringsfokuserte samtaler (f.eks. miljøterapi, primærhelsetjeneste, veiledning, for å understøtte annen behandling f.eks. fysioterapi)