Bidragsytere

Trym Nordstrand Jacobsen

Master i klinisk psykologi
ACBS Peer Reviewed ACT Trainer
Fagfellevurdert BET terapeut og veileder
Nestleder i Norsk forening for kontekstuell atferdsvitenskap

Henrik Børsting Jacobsen

Psykologspesialist og PhD i atferdsmedisin
Seniorforsker, Psykologisk institutt, Universitetet i OsloMartin Myhre

Vernepleier med mastergrad i atferdsvitenskap
Rådgiver ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo
Lang erfaring i undervisning og veiledning i atferdsaktivering og klinisk atferdsanalyse