Hjelp til implementering

Implementering av en metode eller praksis i en organisasjon, en enhet eller institusjon er sammensatt og krevende. For å få til effektiv og kvalitetsmessig god implementering kreves både god kompetanse innen implementering, og at de som skal jobbe med implementeringen har tid og ressurser til dette. Oftest kommer initiativet til å skulle implementere en metode eller praksis fra enkeltindivider som allerede har fullt opp med arbeid, og som kanskje heller ikke har særlig kompetanse innen implementering. Det kan være nyttig, og ofte helt nødvendig, å knytte til seg ekstern ekspertise på implementering i den helt avgjørende startfasen. Startfasen vil si fra det tidspunktet en vurderer hvorvidt man skal implementere en metode eller praksis, til begynnende innføring av metoden i praksis. Denne fasen er kritisk i forhold til både effektivitet og kvalitet - hvorvidt det tar lang eller kort tid å innføre metoden/praksisen, og hvorvidt den utføres med god nok kvalitet.

Senter for kontekstuell atferdsvitenskap har solid kompetanse på implementering og mange års praktisk erfaring med implementering av ulike (evidensbaserte) metoder/praksiser i ulike settinger - fra tverrfaglige enheter i offentlig helsevesen til private bedrifter. Vi jobber ut fra en implementeringsmetodikk hvor vi hjelper dere å sette opp et lokalt implementeringsteam, og hvor en implementeringskonsulent fra oss fungerer som guide og støtte for implementeringsteamet. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt implementeringsprosjekt/dine implementeringsønsker:
epost: kontakt@kontekstuell.no
tlf: 99786265 (Trym N. Jacobsen)
eller bruk vårt kontaktskjema, klikk deg inn via knappen nedenfor