Evidensbasert praksis

Hva skal til for å tilegne seg og å utøve en evidensbasert  tilnærming/metode, med god nok kvalitet? Forskning på dette har pekt ut 3 essensielle overordnede elementer, og disse ligger til grunn for våre utdannings og opplærings-tilbud: 

Kompetanse

 • god nok kunnskap 
 • gode nok ferdigheter 
 • bruk av evidensbaserte opplæringsmetoder

Egentrening/utvikling

 • deliberate practice
 • faglig oppdatering

Systematisk implementering

 • praktisk tilrettelegging
 • klinikknær coaching/veiledning
 • evaluering av fidelity
 • forbedrings-sirkler gjennom bruk av sankede data (på egen kompetanse + klientutfallsmål)
Basert på de tre elementene beskrevet ovenfor, har vi delt våre utdannings og opplæringstilbud inn i: 

Utdanninger

Klinisk kompetanse + implementerings- og egenutviklingskunnskap
 • inngående kunnskap og ferdigheter innen spesifikk klinisk tilnærming/metode (f.eks. ACT)
 • innføring i egenutvikling
 • innføring i evidensbasert implementering
 • to-delt program, med oppstart i del 1 for begynnende ACT terapeuter, og del 2 for viderekomne
 • veiledning/coaching
 • evaluering av oppnådd kompetanse, og ved fullført del 2 et utdanningsbevis som tydeliggjør oppnådd kompetanse innen kunnskap og ferdigheter
- litt som å bruke treningssenteret regelmessig til både opplæring i trening og til å trene seg opp til å prestere godt i en idrett Treninger

Egentrening/deliberate practice
 • kvalitetsforbedring innen spesifikke ferdigheter (f.eks. kliniske funksjonelle analyser i ACT). 
 • Forutsetter adekvat (teoretisk) kunnskap.
- Litt som å dra på treningssenteret og trene en planlagt økt 

Workshops

Egenutvikling + begynnende kunnskap og ferdigheter
 • innføring i, og begynnende praktisk erfaring med en konkret metodikk, tematikk, ferdighet eller atferds/psykologisk problematikk. 
- Litt som å dra på treningssenteret for å få litt opplæring i trening + prøve ut øvelser